Výpočet dovolené v roce 2021

Kalkulačka dovolené

Od začátku ledna 2021 začíná platit novela zákoníku práce. Ta mění způsob, jak se vypočítá dovolená v zaměstnání. Pro zaměstnance, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, to může znamenat určitou změnu. Pro většinu zaměstnanců, kteří mají standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin a pracují u stejného zaměstnavatele po celý rok, se toho moc nezmění.
Základní roční dovolená (4-8 týdnů):
Počet hodin odpracovaných za týden (pro DPP a DPČ se zadává 20):
Počet odpracovaných týdnů v roce (4-52) (pro DPP a DPČ se zadává podíl odpracovaných hodin/20):

Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:

Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Počet hodin dovolené 160

  • Od začátku roku 2021 máte nárok na 1/52 dovolené za každý odpracovaný týden (odpracovaný násobek týdenní pracovní doby)
  • Od roku 2021 máte nárok na dovolenou (její poměrnou část), pokud pracujete alespoň 4 týdny
  • Dovolená, na kterou vám vznikl nárok díky odpracování určité doby, se zaokrouhluje směrem nahoru, na celé hodiny. Pokud například odpracujete 4 týdny (160 hodin), pak vám vzniká nárok na 12,307 hodiny dovolené. Takže by se zaokrouhlilo na 13 hodin. Měli byste pak nárok na 1 den a 5 hodin dovolené.
  • Jiné to bude u zaměstnanců, kteří mají jinou týdenní pracovní dobu. Při polovičním úvazku (týdenní pracovní doba 20 hodin), vám pro nárok na dovolenou stačí odpracovat jen 20 hodin. Vzniká vám ale za tuto dobu nárok jen na 1,54 hodiny dovolené (resp. 1,92 hodiny u 5ti týdenní dovolené).
  • Změna se nejvíce projeví u zaměstnanců, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu. Pokud máte jeden den pracovní dobu 6 hodin a druhý den 12 hodin, tak se to při vzniku nároku na dovolenou, i při jejím čerpání zohlední.
  • Od 1. 1. 2021 se nemocenská, ošetřovné, rodičovská nebo i další započítávají jako „odpracovaná“ doba jen do výše 20ti násobku týdenní pracovní doby (tj. maximálně jako 800 hodin)

Porovnejte výpočet čisté mzdy za několik posledních let

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Doporučujeme

Pokladna pro EET - jednoduchá pokladna pro elektronickou evidenci tržeb
Faktura online - vytvoření faktury online bez registrace/instalace s daty na vašem počítači
ISIR - monitorování insolvenčního rejstříku
Ověření DIČ - hromadné ověřování DIČ plátců DPH firem EU službou VIES
Nespolehlivý plátce DPH - hromadné ověřování spolehlivosti plátců DPH
Faktura 2016 - program pro fakturaci
Doklad 2008 - program pro vedení skladové evidence a fakturaci


Obsah stránek neprošel jazykovou korekturou.
Omlouváme se za případné prohrešky proti českému jazyku.
Copyright © 2000-2021 Ing. Martin Pavlas