Insolvenční rejstřík ISIR

Popis programu Insolvenční rejstřík ISIR


Program ISIR slouží pro monitorování insolvenčního rejstřríku prostřednictvím webové služby, kterou provozuje sever justice.cz.


Základní funkce programu:
 • sledování insolvenčního rejstříku podle zadaných parametrů
 • veškerá data jsou uložena u programu v počítači. K datům nemá nikdo jiný přístup
 • hromadný import IČ ze souboru (IČ je na samostatném řádku)
 • hromadný import RČ ze souboru (RČ je na samostatném řádku)
 • zaslání emailové zprávy pokud se mezi testovanými osobami objeví aktivní nález v insolvenčním rejstříku
 • neomezený počet ověřovaných osob
 • monitorování insolvenčního rejstříku z externího souboru IRI. Do textového souboru s koncovkou .iri se zadají jednolivá IČa na samostatný řádek. Jednorázově se provede kontrola zadaných IČ bez uložení do interní databáze. Program se spustí se zadaným parametrem FILE=JmenoSouboru.iri
 • monitorování insolvenčního rejstříku z externího souboru IRR. Do textového souboru s koncovkou .irr se zadají jednolivá rodná čísla na samostatný řádek. Jednorázově se provede kontrola zadaných RČ bez uložení do interní databáze. Program se spustí se zadaným parametrem FILE=JmenoSouboru.irr
 • spouštění programu přes naplánované úlohy windows. Parametr S spustí program a provede kontrolu osob z interní databáze. Pokud se vyskytne aktivní nález a je zadaný email v programu, odešle se na tuto adresu upozorňující email.
 • isir-prehled

  Zelené sloupce slouží pro zadávání vstupních údajů. Stačí zadat jeden nebo více sloupců pro jednu osobu.

  • Druh - druh spisové značky
  • Číslo - číslo spisové značky
  • Ročník - ročník spisové značky
  • MPV - maximální počet záznamů, které se vrací
  • AŘ - filtr pouze aktuální řízení
  • PS - přesná shoda jména a příjmení
  • BD - vyhledat bez diakritiky
  • MR - nejvyšší hodnota relevance poskytnutá v odpovědi
  • PV - počet výsledků
  • RV - relevance výsledků
   • 1 - Vyhledáno podle rodného čísla
   • 2 - Vyhledáno podle identifikačního čísla osoby (IČO)
   • 3 - Vyhledáno podle spisové značky
   • 4 - Vyhledáno podle příjmení, jména a data narození
   • 5 - Vyhledáno podle příjmení a data narození
   • 6 - Vyhledáno podle příjmení a jména
   • 7 - Vyhledáno podle názvu osoby (příjmení)
  • Výsledek - pokud není nalezena shoda, zobrazí upřesňující informace např.
   • Prázdný výsledek. Zadaným kritériím neodpovídají žádné záznamy
   • Nesprávná kombinace parametrů. Vstupní parametry nebyly zadány správně
   • Krátký název osoby. Zadaný parametr nazevOsoby je kratší než 2 znaky
   • Neaktuálnost dat. Nastal problém s hlavní DB ISIR a není možné zajistit aktuálnost dat, proto byla synchronizace zastavena. WS_CUZK nebude poskytovat data.
   • Chyba databáze. Chyba při vyhledání dat z databáze
   • Chyba aplikace. Ostatní neočekávané chyby
  • ČS - číslo senátu
  • ? - další dlužník v řízení

  isir-nastaveni