Kontrola IČ DPH IBAN

Kontrola IČ DPH IBAN

logo.png, 1,9kB

Hromadné ověření bankovních účtů plátců DPH na Slovensku. Kontroluje se, zda účet je registrován na slovenské finační správě.

Vyzkoušejte ještě dnes

Ověření IBAN u dodavatele plátce DPH

Ověření probíhá oproti rejstříku Finanční správy Slovenské republiky (FS SR). Jste plátci DPH na Slovensku a hradíte fakturu jinému plátci DPH na Slovensku? Před zaplacením faktury odběrateli, byste si měli ověřit, zda je jeho bankovní účet registrován v seznamu účtů pro podnikání u finanční správy.

O co jde?

Od 01.01.2022 plátci DPH na Slovensku v postavení odběratele mají před platbou ověřovat IBAN svého dodavatele - pokud je také plátcem DPH na Slovensku. A to ještě předtím, než mu zaplatí fakturu, i při opakovaných úhradách faktur .

Kontrolu je třeba provést v tzv. Seznamu plátců DPH s čísly bankovních účtů, které používají k podnikání. Seznam je zveřejněn na webu Finanční správy .

Pokud by účet dodavatele nebyl v tomto seznamu a podnikatel na tento neregistrovaný účet fakturu uhradí, přebírá na sebe ručení za případnou neodvedenou DPH dodavatelem.

To v praxi znamená, že pokud by DPH dodavatel neodvedl, finanční správa ji bude vymáhat od odběratele.


Doporučujeme

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Více informací »

Nespolehlivý plátce DPH.
Více informací »

Monitorování insolvenčního rejstříku.
Více informací »

20.7.2022

1.0.0.6 - první verze programu