PPEET

PPEET - maloobchodní pokladna pro windows

logo

Jednoduchá a rychlá maloobchodní pokladna. Program pro windows 7/8/10/11.
14 dní na vyzkoušení

Vyzkoušejte ještě dnes


Základní funkce programu

 • prodej korunou
 • prodej pomocí PLU/čárového kódu/hmotnostní EAN13
 • prodej předvolenými tlačítky
 • linkované PLU *Lxxx
 • vklad/výběr z pokladny
 • dodatečné odeslání účtenek na web eet z důvodu výpadku připojení k internetu. Po spuštění programu proběhne kontrola, zda není potřeba dodatečně odeslat neodeslané doklady. Z tohoto důvodu je dobré nenechávat program trvale spuštěný, ale na konci pracovní doby ho vypínat.
 • ovládání klávesnicí, markování numerickými klávesami.
  • klávesa + zapsání částky/platit/hotově/platba
  • klávesa - nebo k platba kartou
  • klávesa Esc zpět
  • klávesa Enter vstup PLU/čárového kódu
  • klávesa - vratka
  • klávesa F9 finanční položka 0% DPH
  • klávesa F10 finanční položka 10% DPH
  • klávesa F11 finanční položka 15% DPH
  • klávesa F12 finanční položka 21% DPH
 • ovládání dotykem, přizpůsobeno na ovládání prsty
 • podpora otáčení tabletu
 • nastavení vzhledu - velikost tlačítek. Samostatné nastavení pro režim na šířku/výšku. Ukázka na samostatném videu
 • tržba za den/období/od posledního výběru pokladny
 • tržba po měsících
 • tržba po dnech
 • tržba po hodinách
 • členění sortimentu do skupin
 • neomezený počet sortimentu a skupin sortimentu
 • import sortimentu z CSV souboru se strukturou Popis;CenaMJ;DPH;Kod;IDSložky
 • tisk na pokladní i velké tiskárně, nastavení počtu znaků na řádku
 • tisk účtenky zpětně
 • zaevidování dokladu bez EET
 • rozlišení příjmu hotovosti za úhradu faktury. Tiskne se nedaňový doklad bez rozpisu DPH
 • finanční tlačítka pro plátce DPH. Lze vypnout pravým tlačítkem myši na položce nebo skupině
 • příznak pro úhradu faktury. Nevystaví se daňový doklad, ale pouze nedaňový doklad bez rozpisu DPH.
 • vlastní definice finančních tlačítek
 • vrácení položky (záporné množství) pomocí tlačítka vratka
 • vícenasobná instalace programu na jednom počítači. Lze provozovat 2 různá IČa
  Postup:
  • uděláte 1. instalaci programu
  • vytvoříte novou složku např. c:\pokladna-pro-eet2\
  • nakopírujete obsah složky c:\pokladna-pro-eet\ do složky c:\pokladna-pro-eet2\
  • vytvoříte zástupce na ploše pro program c:\pokladna-pro-eet2\PokladnaProEET.exe
 • využítí programu PPEET jako externí program na EET. Spuštění programu textovým souborem s koncovkou .ppe, ve kterém může být více položek nového dokladu. Vhodné pro napojení na stávající informační systémy, které nemají podporu EET, ale jsou schopny vytvořit textový soubor s danou strukturou.
 • Evidence použitého zboží pro EET v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH.
  Pro prodej použitého zboží se základní sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P1 s mezerou na konci, např. #P1 Auto Škoda Fabia SPZ AA 11 22
  Pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P2 s mezerou na konci, např. #P2 položka AA
  Pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P3 s mezerou na konci, např. #P3 položka BB
  Procento DPH se vždy nastaví na 0%.
 • zobrazení čísla obsluhy na účtence. Postup změny obsluhy:
  • v hlavním okně se zadá nové číslo obsluhy
  • tlačítko /F/Změna obsluhy/
 • Sleva doklad, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva doklad/. Aplikuje se na všechny položky dokladu, lze použít kdykoliv během pořizování dokladu. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva/.
 • Sleva položka, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva položka/. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva položka/. Vytvoří se nová položka dokladu s textem Sleva xx %, kde xx je zadané procento slevy. Částka slevy se vztahuje na aktuální položku dokladu při vytváření slevy.
 • podpora zákaznického displeje VDF-200 nebo kompatibilního s ESC/POS MODE. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/. Při změně nastavení se musí program znovu spustit.
 • - podpora platebních terminálů firmy Global Payments Europe, s.r.o. Global Payments Europe, s.r.o. (certifikát). Zapnutí platebního terminálu v programu PPEET :
  • Tlačítko /F/Nastavení/ záložka Platební terminál, zatrhnout údaj Terminál GPE
  • Další nastavení terminálu je obsaženo v souboru c:\pokladna-pro-eet\EcrCfg.ini
  Uzávěrka terminálu je dostupná v nabídce /F/Nastavení/ záložka Platební terminál

Co je potřeba

 • počítač nebo tablet s operačním systémem windows 7/8/10/11
 • libovolná tiskárna viditelná ve windows nebo virtuální tiskárna PDF/XPS (součástí windows 10) pro odeslání účtenky emailem bez tisku na papír

Program je vhodný pro

 • živnostníky
 • malé firmy
 • střední firmy
 • velké firmy (hotovostní úhrady faktur)
 • ubytovací zařízení, které nepotřebují rezervační systém
 • restaurace, které nepotřebují evidovat sklad a otevřené účty
 • obchody, které nepotřebují evidovat sklad

Dlouhá doba na vyzkoušení

program je zdarma na 14 dní, což je dostatečně dlouhá doba pro vyzkoušení všech funkcí programu.

Novinky v programu

 • 11.12.2023 [1.0.0.98]
  - důležitá aktualizace! Podpora přechodu sazeb DPH 10% a 15% na 12%. Po ukončení prodeje roku 2023 lze použít funkci pro hromadnou změnu DPH, která je k dispozici přes tlačítko /F/Nastavení/O programu/DPH (10/15 > 12)/ nebo upravit jednotlivě tlačítka sortimentu pomocí pravého tlačítka myši volba "Upravit" a změnit sazbu DPH na 12%. Po spuštění programu 1.1.2024 se změní nabídka tlačítek :
  - /Položka 10% DPH/, /Položka 15% DPH/, /DPH 10%/, /DPH 15%/ zmizí
  - /Položka 12% DPH/, /DPH 12%/ se zobrazí
 • 16.6.2023 [1.0.0.97]
  - tlačítko "Karta další" : zaevidování dokladu bez tisku/zobrazení účtenky
 • 14.6.2023 [1.0.0.96]
  - tlačítko "Hotově další" : zaevidování dokladu bez tisku/zobrazení účtenky
 • 17.3.2023 [1.0.0.95]
  - úprava jádra programu
 • 1.1.2023 [1.0.0.93]
  - vypnutí EET
 • 20.7.2022 [1.0.0.91]
  - nový testovací certifikát pro následující 3 roky
 • 15.9.2020 [1.0.0.86]
  - podpora platebních terminálů firmy Global Payments Europe, s.r.o. (certifikát). Zapnutí platebního terminálu v programu PPEET :
  • Tlačítko /F/Nastavení/ záložka Platební terminál, zatrhnout údaj Terminál GPE
  • Další nastavení terminálu je obsaženo v souboru c:\pokladna-pro-eet\EcrCfg.ini
  Uzávěrka terminálu je dostupná v nabídce /F/Nastavení/ záložka Platební terminál
 • 12.3.2020 [1.0.0.83]
  - funkce Test spojení je doplněna o kategorii šifrovacího protokolu. Protol a/b je plně podporovaný, c je podporovaný dočasně (konec podpory 1. čtvrletí roku 2021)
  - při importu dokladu z externího CSV souboru je do poznámky hlavičky dokladu načten název 1. položky
 • 26.2.2020 [1.0.0.81]
  - tlačítko s výchozí sazbou DPH pro placení korunou zůstavá nastaveno i při ukončení programu
 • 8.12.2019 [1.0.0.80]
  - Oprava chyby zaokrouhlení, která mohla nastat při použití slevy na doklad
 • 21.11.2019 [1.0.0.78]
  - nové sestavy v nabídce Tržba období
  • Obrat po měsících
  • Obrat po dnech
  • Obrat po hodinách
 • 30.10.2019 [1.0.0.77]
  - od 1.11.2019 je údaj DIČ povinně zobrazovaný na účtence v případě, že kmenová část DIČ není tvořena rodným číslem. Nastavení zobrazení je pod tlačítkem /F/Nastavení/Účtenka/
 • 6.8.2019 [1.0.0.76]
  - nový testovací certifikát pro následující 3 roky
 • 9.7.2019 [1.0.0.75]
  - Oprava chyby zaokrouhlení hotovostního dokladu při použití vratky. V určitých případech mohlo vzniknout nesprávné zaokrouhlení.
 • 5.4.2019 [1.0.0.74]
  - důležitá aktualizace! Změna v zákoně o DPH. Ruší se výpočet DPH z ceny včetně daně pomocí zaokrouhleného koeficientu.
 • 23.10.2018 [1.0.0.73]
  - pro úhradu kartou lze použít klávesu - nebo k
 • 14.3.2018 [1.0.0.70]
  - doklad placený kartou se nezaokrouhluje
 • 1.3.2018 [1.0.0.69]
  - účtenka pro neplátce DPH nezobrazuje DIČ
  - v nastavení programu jde vypnout odesílání dokladů na EET placených kartou
 • 17.9.2017 [1.0.0.65]
  - nová funkce Sleva položka, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva položka/. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva položka/. Vytvoří se nová položka dokladu s textem Sleva xx % kde xx je zadané procento slevy. Částka slevy se vztahuje na aktuální položku dokladu při vytváření slevy.
 • 5.9.2017 [1.0.0.63]
  - oprava problému s výpočtem DPH při použití slevy s opakovaným prodejem stejné položky
 • 25.7.2017 [1.0.0.61]
  - export účtenek do CSV s rozpisem DPH obsahuje sloupec typ 0-daňový doklad, 1- nedaňový doklad (úhrada faktury)
  - při použití slevy se do poznámky dokladu uvede text "Sleva x%"
  - při použítí pokladní zásuvky zapojené do pokladní tiskárny, lze přidat tlačítko pro otevření pokladní zásuvky. Přidejte tlačítko s popisem „-Šuplík-“ (popis musí být přesný) a nulovou cenou.
 • 17.7.2017 [1.0.0.60]
  - tržba za období/tržba dnes je doplněna o součty základ + DPH
 • 13.7.2017 [1.0.0.59]
  - export účtenek do CSV lze volitelně nastavit i s rozpisem DPH
  - tržba za období/tržba dnes lze volitelně tisknout s rozpisem DPH podle platby kartou/hotově
 • 19.5.2017 [1.0.0.57]
  - úprava datové mřížky dokladu
 • 10.4.2017 [1.0.0.56]
  - parametr pro nastavení počtu volných řádků na konci účtenky. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/
 • 3.4.2017 [1.0.0.55]
  - volitelná část sestavy tržby prodej dle položek obsahuje i sloupec množství
 • 28.3.2017 [1.0.0.54]
  - sestava tržby obsahuje údaj vratky, stav pokladny (aktuální den) a volitelně prodej dle položek (nastaví se v nabídce /F/Tržba za období/ údaj "Soupis dle položek")
 • 10.3.2017 [1.0.0.53]
  - oprava velikosti stránky pro tisk na A4
 • 6.3.2017 [1.0.0.51]
  - nová funkce Sleva doklad, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva doklad/. Aplikuje se na všechny položky dokladu, lze použít kdykoliv během pořizování dokladu. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva doklad/. Tlačítko Sleva doklad nahradilo tlačítko Dolů. Nyní pro listování v dokladu lze použít tlačítko Listovat.
  - podpora zákaznického displeje VDF-200 nebo kompatibilního s ESC/POS MODE. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/. Při změně nastavení se musí program znovu spustit.
 • 1.3.2017 [1.0.0.50]
  - oprava chyby, při prodeji více kusů (x) pomocí čárového kódu se nesprávně vyhodnotila položka
 • 27.2.2017 [1.0.0.48]
  - omezení max. čísla účtenky
  - při tisku na A4 s menším počtem znaků jak 125 se tiskl řádek s podtržítky delší jak ostatní text
 • 9.2.2017 [1.0.0.47]
  - pokud se zapne tlačítko vratka, tak po ukončení dokladu se automaticky tlačítko vratka vypne
 • 7.2.2017 [1.0.0.46]
  - evidence použitého zboží pro EET v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH.
 • 2.2.2017 [1.0.0.44]
  - nastavení DIČ pověřujícího poplatníka
  - větší font pro tisk na A4
 • 20.1.2017 [1.0.0.42]
  - ovládání finančních tlačítek pomocí klávesnice
  • F9 - 0%
  • F10 - 10%
  • F11 - 15%
  • F12 - 21%
 • 12.1.2017 [1.0.0.41]
  - zrušeno omezení na max. částku 100 000,-Kč u změny ceny
  - pokud se nastaví použití tlačítek pro uložení dokladu bez EET, zobrazí se v soupisu tržeb pod celkovou hodnotou dokladů řádek 'Z toho bez EET'
 • 11.1.2017 [1.0.0.39]
  - opravy chyby z verze 1.0.0.37, kdy přestalo fungovat nastavení "Vypnout EET"
 • 9.1.2017 [1.0.0.38]
  - zrušeno omezení na max. částku 100 000,-Kč u vlastního tlačítka
 • 6.1.2017 [1.0.0.37]
  - nový certifikát pro testovací server. Původní certifikát od 6.1.2017 hlásí chybu Neplatný podpis SOAP zprávy
  - volba pozadí programu v nabídce /F/Nastavení/. Najde uplatnění pokud se na jednom počítači používá několik programů pro snadnější identifikaci zpracovávané firmy.
  - volba použití tlačítek pro odeslání bez EET v nabídce /F/Nastavení/. Zrychluje práci s programem pokud se ve větší míře kombinují doklady, které se neodesílájí na EET.
 • 23.12.2016 [1.0.0.36]
  - asociace programu s dávkovým souborem .PPE
 • 4.12.2016 [1.0.0.35]
  - doplněné kontrolní hlášení při "Testu spojení"
 • 30.11.2016 [1.0.0.33]
  - upravený tisk pro tiskárny širší jak 65 znaků. Sestava již není dále roztahována(max 65 znaků), ale centrována na střed
 • 30.11.2016 [1.0.0.32]
  - zadaná poznámka k účtence se zobrazuje v horním rámečku okna v průběhu celého pořizování dokladu
  - lze nastavit jméno souboru při exportu účtenek do CSV
 • 22.11.2016 [1.0.0.31]
  - opravena chyba, která znemožnila odeslání objednávky programu pokud se v názvu firmy objevil znak &
 • 12.11.2016 [1.0.0.29]
  - opravena chyba, která mohla zůsobit pád program při otočení tabletu
 • 11.11.2016 [1.0.0.27]
  - volba složky pro zálohu dat
 • 9.11.2016 [1.0.0.25]
  - nový typ sortimentu Finanční položka, kde se nastavuje název a sazba DPH.
 • 7.11.2016 [1.0.0.23]
  - při zpětném tisku účtenky, která neobsahovala FIK se tiskl nesprávně poslední kód PKP
  - v nastavení nebyl vidět nastavený režim EET
 • 4.11.2016 [1.0.0.21]
  - pokud se u plátce DPH použije položka s příznakem "Úhrada faktury", tak se vytiskne účtenka bez rozpisu DPH s textem Není daňový doklad. Účtenka vystavená při úhradě faktury nesmí mít náležitosti daňového dokladu, protože by se jednalo o vystavení duplicitního dokladu na stejné plnění. Je však nutné zadat sazbu DPH, aby se odeslala správná informace o přijaté tržbě.
 • 3.11.2016 [1.0.0.18]
  - pro plátce DPH se v pravém panelu nabízí Finanční tlačítka pro prodej 0/10/15/21% DPH. Lze vypnout pravým tlačítkem myši na tlačítku skupiny nebo položky.
 • 1.11.2016 [1.0.0.17]
  - pokud se nastaví soubor s cerifikátem, EET bude odesíláno na produkční server (během listopadu jsou odeslané tržby pouze pro účely testování produkčního serveru)
 • 26.10.2016 [1.0.0.16]
  - u výběru z pokladny je nově tlačítko "Vybrat vše"
  - tržba za období má nově tlačítko "Od posl. výběru". Zobrazí tržbu od doby kdy se naposledy udělal výběr z pokladny např. při předávání směny.
 • 20.10.2016 [1.0.0.14]
  - technická aktualizace
 • 18.10.2016 [1.0.0.13]
  - doplněn export soupisu účtenek do CSV souboru
  - na účtence se zobrazuje číslo obsluhy. Doplněna funkce pro změnu obsluhy

Doporučujeme

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Více informací »

Faktura 2016 - rychlá a jednoduchá fakturace
Více informací »

Doklad 2008 - fakturace, sklad
Více informací »