PPEET

EET pro ubytovací zařízení – PPEET program pro windows

logo

Provozujete ubytování, penzion, kemp, ubytovnu a hledáte řešení jak splnit povinnost EET? Vyzkoušejte program PPEET, který je ideálním řešením pro poskytovatele ubytování. Stačí počítač nebo tablet s windows 7/8/10 a libovolná tiskárna.

Vyzkoušejte ještě dnes

Základní funkce programu

 • prodej korunou
 • prodej pomocí PLU/čárového kódu/hmotnostní EAN13
 • prodej předvolenými tlačítky
 • linkované PLU *Lxxx
 • vklad/výběr z pokladny
 • dodatečné odeslání účtenek na web eet z důvodu výpadku připojení k internetu. Po spuštění programu proběhne kontrola, zda není potřeba dodatečně odeslat neodeslané doklady. Z tohoto důvodu je dobré nenechávat program trvale spuštěný, ale na konci pracovní doby ho vypínat.
 • ovládání klávesnicí, markování numerickými klávesami.
  • klávesa + zapsání částky/platit/hotově/platba
  • klávesa - nebo k platba kartou
  • klávesa Esc zpět
  • klávesa Enter vstup PLU/čárového kódu
  • klávesa - vratka
  • klávesa F9 finanční položka 0% DPH
  • klávesa F10 finanční položka 10% DPH
  • klávesa F11 finanční položka 15% DPH
  • klávesa F12 finanční položka 21% DPH
 • ovládání dotykem, přizpůsobeno na ovládání prsty
 • podpora otáčení tabletu
 • nastavení vzhledu - velikost tlačítek. Samostatné nastavení pro režim na šířku/výšku. Ukázka na samostatném videu
 • tržba za den/období/od posledního výběru pokladny
 • tržba po měsících
 • tržba po dnech
 • tržba po hodinách
 • členění sortimentu do skupin
 • neomezený počet sortimentu a skupin sortimentu
 • import sortimentu z CSV souboru se strukturou Popis;CenaMJ;DPH;Kod;IDSložky
 • tisk na pokladní i velké tiskárně, nastavení počtu znaků na řádku
 • tisk účtenky zpětně
 • zaevidování dokladu bez EET
 • rozlišení příjmu hotovosti za úhradu faktury. Tiskne se nedaňový doklad bez rozpisu DPH
 • finanční tlačítka pro plátce DPH. Lze vypnout pravým tlačítkem myši na položce nebo skupině
 • příznak pro úhradu faktury. Nevystaví se daňový doklad, ale pouze nedaňový doklad bez rozpisu DPH.
 • vlastní definice finančních tlačítek
 • vrácení položky (záporné množství) pomocí tlačítka vratka
 • vícenasobná instalace programu na jednom počítači. Lze provozovat 2 různá IČa
  Postup:
  • uděláte 1. instalaci programu
  • vytvoříte novou složku např. c:\pokladna-pro-eet2\
  • nakopírujete obsah složky c:\pokladna-pro-eet\ do složky c:\pokladna-pro-eet2\
  • vytvoříte zástupce na ploše pro program c:\pokladna-pro-eet2\PokladnaProEET.exe
 • využítí programu PPEET jako externí program na EET. Spuštění programu textovým souborem s koncovkou .ppe, ve kterém může být více položek nového dokladu. Vhodné pro napojení na stávající informační systémy, které nemají podporu EET, ale jsou schopny vytvořit textový soubor s danou strukturou.
 • Evidence použitého zboží pro EET v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH.
  Pro prodej použitého zboží se základní sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P1 s mezerou na konci, např. #P1 Auto Škoda Fabia SPZ AA 11 22
  Pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P2 s mezerou na konci, např. #P2 položka AA
  Pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P3 s mezerou na konci, např. #P3 položka BB
  Procento DPH se vždy nastaví na 0%.
 • zobrazení čísla obsluhy na účtence. Postup změny obsluhy:
  • v hlavním okně se zadá nové číslo obsluhy
  • tlačítko /F/Změna obsluhy/
 • Sleva doklad, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva doklad/. Aplikuje se na všechny položky dokladu, lze použít kdykoliv během pořizování dokladu. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva/.
 • Sleva položka, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva položka/. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva položka/. Vytvoří se nová položka dokladu s textem Sleva xx %, kde xx je zadané procento slevy. Částka slevy se vztahuje na aktuální položku dokladu při vytváření slevy.
 • podpora zákaznického displeje VDF-200 nebo kompatibilního s ESC/POS MODE. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/. Při změně nastavení se musí program znovu spustit.
 • - podpora platebních terminálů firmy Global Payments Europe, s.r.o. Global Payments Europe, s.r.o. (certifikát). Zapnutí platebního terminálu v programu PPEET :
  • Tlačítko /F/Nastavení/ záložka Platební terminál, zatrhnout údaj Terminál GPE
  • Další nastavení terminálu je obsaženo v souboru c:\pokladna-pro-eet\EcrCfg.ini
  Uzávěrka terminálu je dostupná v nabídce /F/Nastavení/ záložka Platební terminál

Videa

Zapněte si titulky

Pokud se video nezobrazuje přejděte na youtubePokud se video nezobrazuje přejděte na youtube


pokladna-pro-eet

Přizpůsobení vzhledu - velikost tlačítek

pokladna-pro-eet

Přizpůsobení vzhledu - velikost tlačítek

pokladna-pro-eet

Zadání přijaté hotovosti

pokladna-pro-eet

Účtenka, která obsahuje povinné údaje pro EET kód BKP a FIK

ppeet-financni

Finanční tlačítka pro plátce DPH. Lze vypnout pravým tlačítkem myši na položce nebo skupině


Evidence tržeb u ubytování / nájmu

Tržby z ubytování podléhají evidenci tržeb, pokud jsou naplněny znaky podnikání. Jedná-li se o ubytování, které je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zatříděna do kódu 55, podléhají tržby evidenci tržeb již od 1.12.2016. Ubytování, které není zatříděno dle CZ-NACE do kódu 55, spadá do 3. etapy evidence tržeb od 1.3.2018 – např. ubytování v rámci sociální péče (kód 87)nebo dlouhodobé ubytování v kódu 68. Tržby z nájmu plynoucí fyzické osobě evidenci tržeb vůbec nepodléhají (pokud je příjem zdaňován jako příjem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů); u právnických osob mohou tržby z nájmu (naplní-li znaky podnikání) evidenci tržeb podléhat, ale až od 1.3.2018.

Finanční správa na svých www stránkách věnovaných evidenci tržeb (www.etrzby.cz) zveřejnila pomůcku rozlišující ubytovací služby od nájmu. Pomůcka je určena pro fyzické osoby, nepřímo je však částečně použitelná pro právnické osoby – zejména pokud jde o povinnost evidovat tržby již od 1.12.2016.