Upgrade programu INES ze dne 23.5.2022

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 36 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INESInteraktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Změny

 • 23.5.2022 fakturace : uživatelská úprava kontrola ceníku
 • 5.4.2022 oprava chyb xml souboru ONZ
 • 4.4.2022 Nový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání. Zásady pro vyplňování. 2. strana formuláře se vyplňuje jen u ukončení zaměstnání po 1.4.2022. XML soubor lze zkontrolovat na webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/onz_2022 a případně upravit, uložit i odeslat po přihlášení.
 • 18.2.2022 Fakturace - přenos proformy/zálohové faktury jako daňového dokladu do daňové evidence. V přehledu proforma faktur Ctrl+F10, doklad se přenáší přes spojovací soubor faktur nikoliv proforem
 • 14.2.2022 Fakturace, uživatelská funkce - intrastat verze 2022
 • 26.1.2022 Formulář roční vyučtování daně za rok 2021 obsahoval v hlavičce chybný rok 2020 místo 2021. Nové sestavy dovolené v nabídce /Tisk/Mzdové složky/Dovolená - rok - hodiny/
 • 25.1.2022 Roční vyučtování daně za rok 2021 obsahoval slevu na poplatníka z roku 2020. Opraveno na slevu poplatníka platnou v roce 2021 a to 27 840,-Kč
 • 23.1.2022 Nový údaj email u zaměstnance v doplňujících údajích u zaměstnace (F10 v detailu karty zaměstnance). Výplatní páska v nabídce /Výplata/Tisk/Výplatní páska/Vybraní po jednom/ lze exportovat do PDF/HTML souboru nebo jako email s přílohou
 • 1.1.2022 Izolačka - účinnost
  Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl vyhlášen ve Sbírce předpisů ČR. Příspěvek bude náležet zaměstnanci, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30.11. a trvá k 23.12.2021 (den nabytí účinnosti zákona).

  Příklady izolačky:
  1) od 30.11. do xx.12., nárok není, izolačka nebyla nařízena po 30.11.
  2) od xx.12. do 22.12., nárok není, netrvá k 23.12.
  3) od xx.12. do 23.12., nárok je, trvá k 23.12.
  Zaměstnanec má však na příspěvek nárok naposledy za 28. 2. 2022, pokud nebude opatření prodlouženo.
  Program při výpočtu mzdy kontroluje zda není překročeno 90% průměrného výdělku. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, program nahlásí, na jakou částku je potřeba snížit hodnotu sazby izolačky. Pokud není program schopen zkontrolovat (není shoda s datumy Izolačky a náhrady za karanténu) 90% hranici, tak zobrazí o tomto informaci a obsluha musí toto zkontrolovat ručně pomocí kalkulačky náhrad klávesa F3. Nastavení jak zaúčtovat slevu na sociálním pojištění najdete v nabídce /Mzdy/Číselníky/Mzdové složky a srážky/Zaúčtování/Izolačka/. Příklady výpočtu

      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2022

- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2022 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2021, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2022/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2022 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!
 
 Svátky       
   Datum TD Den   Typ Význam     Datum TD Den   Typ Význam
15.04.2022 3 pátek   3 svátek  28.09.2022 3 středa   3 svátek
18.04.2022 3 pondělí  3 svátek  28.10.2022 3 pátek   3 svátek
05.07.2022 3 úterý   3 svátek  17.11.2022 3 čtvrtek  3 svátek
06.07.2022 3 středa   3 svátek  26.12.2022 3 pondělí  3 svátek
      

- minimální měsíční příjem pro bonus 8 100,-
- minimální mzda 16 200,-
- zrušen maximální daňový bonus
- nové hodinové sazby skupiny prací
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 298 ,-
              2. redukční hranice       1 946,-
              3. redukční hranice       3 892,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 867 728,-
- daň 15% do základu daně 155 644,-Kč a 23% nad tuto hranici
- základní sleva na dani 30 840,-
- daňové zvýhodnění na 2. dítě 22 320,- na 3. a další dítě 27 840,-
- aktualizovaný formulář na roční vyúčtovaní daně
- aktualizovaný formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO

       
   Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu

 
Postup aktualizace mezd na rok 2022 v PDF souboruzeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | Výkazy | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2020 | Hlášení zaměstnavatele o skončení prac. nesch. | Číselník mzdy
Nahoru