Upgrade programu INES ze dne 30.11.2022

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 40 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INESInteraktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Změny

 • 30.11.2022 majetek: oprava hlavičky sestavy /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Karta DM/Účetní + daňové/
  • 28.11.2022 faktura : tisk QR kódu
  • 22.11.2022 účetnictví : import banky - George
   Editace emailu v adresáři, odstraněn problém pokud v názvu firmy byl apostrof
  • 7.10.2022 doplněné sestavy v majetku
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Karta DM/Účetní + daňové/
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Stav roku/Dle účtu/
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Stav roku/Dle skupin/
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Skupiny odpisu d./
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Účtu daňové/učet./
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Protokol o zau./Za střediska/
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Protokol o zau./Za firmu/
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Zařazený majetek daň./úč./
     /Majetek/Účetní odpis/Tisk/Vyřazený majetek daň./úč./
   
     /Majetek/Tisk/Stav roku/Dle účtu/
     /Majetek/Tisk/Stav roku/Dle skupin/
     /Majetek/Tisk/Přehled dle roku/
     /Majetek/Tisk/Účtu II/
     /Majetek/Tisk/Protokol o zau./
    
  • 13.7.2022 průměr pro PPV za čtvrletí mohl být spočítaný i pro zaměstatnce, který neodpracoval 21 dní
  • 23.5.2022 fakturace : uživatelská úprava kontrola ceníku
  • 5.4.2022 oprava chyb xml souboru ONZ
  • 4.4.2022 Nový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání. Zásady pro vyplňování. 2. strana formuláře se vyplňuje jen u ukončení zaměstnání po 1.4.2022. XML soubor lze zkontrolovat na webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/onz_2022 a případně upravit, uložit i odeslat po přihlášení.
  • 18.2.2022 Fakturace - přenos proformy/zálohové faktury jako daňového dokladu do daňové evidence. V přehledu proforma faktur Ctrl+F10, doklad se přenáší přes spojovací soubor faktur nikoliv proforem
  • 14.2.2022 Fakturace, uživatelská funkce - intrastat verze 2022
  • 26.1.2022 Formulář roční vyučtování daně za rok 2021 obsahoval v hlavičce chybný rok 2020 místo 2021. Nové sestavy dovolené v nabídce /Tisk/Mzdové složky/Dovolená - rok - hodiny/
  • 25.1.2022 Roční vyučtování daně za rok 2021 obsahoval slevu na poplatníka z roku 2020. Opraveno na slevu poplatníka platnou v roce 2021 a to 27 840,-Kč
  • 23.1.2022 Nový údaj email u zaměstnance v doplňujících údajích u zaměstnace (F10 v detailu karty zaměstnance). Výplatní páska v nabídce /Výplata/Tisk/Výplatní páska/Vybraní po jednom/ lze exportovat do PDF/HTML souboru nebo jako email s přílohou
  • 1.1.2022 Izolačka - účinnost
   Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl vyhlášen ve Sbírce předpisů ČR. Příspěvek bude náležet zaměstnanci, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30.11. a trvá k 23.12.2021 (den nabytí účinnosti zákona).

   Příklady izolačky:
   1) od 30.11. do xx.12., nárok není, izolačka nebyla nařízena po 30.11.
   2) od xx.12. do 22.12., nárok není, netrvá k 23.12.
   3) od xx.12. do 23.12., nárok je, trvá k 23.12.
   Zaměstnanec má však na příspěvek nárok naposledy za 28. 2. 2022, pokud nebude opatření prodlouženo.
   Program při výpočtu mzdy kontroluje zda není překročeno 90% průměrného výdělku. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, program nahlásí, na jakou částku je potřeba snížit hodnotu sazby izolačky. Pokud není program schopen zkontrolovat (není shoda s datumy Izolačky a náhrady za karanténu) 90% hranici, tak zobrazí o tomto informaci a obsluha musí toto zkontrolovat ručně pomocí kalkulačky náhrad klávesa F3. Nastavení jak zaúčtovat slevu na sociálním pojištění najdete v nabídce /Mzdy/Číselníky/Mzdové složky a srážky/Zaúčtování/Izolačka/. Příklady výpočtu
  
        Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2022
  
  - zazálohovat data
  - ukončit program INES na všech stanicích
  - po instalaci spustit program INES
  - v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2022 program se zeptá zda
   provést aktualizaci
  - v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2021, převést měsíc a následně
   provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2022/)
  
   Před výpočtem mezd za měsíc 1.2022 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!
   
   Svátky       
     Datum TD Den   Typ Význam     Datum TD Den   Typ Význam
  15.04.2022 3 pátek   3 svátek  28.09.2022 3 středa   3 svátek
  18.04.2022 3 pondělí  3 svátek  28.10.2022 3 pátek   3 svátek
  05.07.2022 3 úterý   3 svátek  17.11.2022 3 čtvrtek  3 svátek
  06.07.2022 3 středa   3 svátek  26.12.2022 3 pondělí  3 svátek
        
  
  - minimální měsíční příjem pro bonus 8 100,-
  - minimální mzda 16 200,-
  - zrušen maximální daňový bonus
  - nové hodinové sazby skupiny prací
  - nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
                1. redukční hranice       1 298 ,-
                2. redukční hranice       1 946,-
                3. redukční hranice       3 892,-
  - maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 867 728,-
  - daň 15% do základu daně 155 644,-Kč a 23% nad tuto hranici
  - základní sleva na dani 30 840,-
  - daňové zvýhodnění na 2. dítě 22 320,- na 3. a další dítě 27 840,-
  - aktualizovaný formulář na roční vyúčtovaní daně
  - aktualizovaný formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
  - podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO
  
         
     Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu
  
   
  
  Postup aktualizace mezd na rok 2022 v PDF souboru  zeleně - nová funkce
  červeně - opravená chyba  Příručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | Výkazy | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2020 | Hlášení zaměstnavatele o skončení prac. nesch. | Číselník mzdy | QR platba
Nahoru