Upgrade programu INES ze dne 4.6.2024

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 15 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INESInteraktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Pomoc online

V případě problému s instalací je možné pomoci online ve Vašem počítači

Změny

 • 4.6.2024 fakturace - export sestavy /Tisk/Faktury-prodejky/Podle data vystavení/Pol. opis spec./ do CSV souboru
 • 27.5.2024 sklad - uživatelská úprava, skutečná výroba
 • 15.5.2024 sklad - inventura, doplněné číselné řady pro korekční doklady
 • 26.4.2024 Nová sestava "/Mzdy/Tisk/Příjem/Potvrzení čistého příjmu pro SSP" v čisté mzdě je odečtena část daňového bonusu z ročního vyúčtování daně. Na mzdovém listu údaj "Čistá mzda bez daň. bonusů" neobsahuje daňový bonusu z ročního vyúčtování daně. Nová kalkulačka nároku na dovolenou pro dohody "/Mzdy/Číselníky/Dovolená dohody/".
  Při výpočtu průměru na dovolenou vstupují i dohody, které splňují podmínku odpracovaných min. 80 hodin a délka trvání smlouvy 28 dní. U mzdových složek použitých u dohod je potřeba nastavit "Nápočet průměr PPV Kč" na "1" a "Nápočet průměr PPV hodiny" na "A".
  Daňová evidence - sdružení DPH souhrnný daňový doklad pracuje s DPH 12%
 • 14.3.2024 Možnost nastavit pro každou zpracovávanou firmu ve mzdách samostatné údaje vyhotovil. Dostupné v nabídce /Mzdy/Ostatní/Údaje vyhotovil/. Použijí se jen vyplněné hodnoty.
 • 14.2.2024 modul majetku vrácen do správné verze. Daňová evidence - při dodatečné změně firmy v penežním deníku se změna hned projeví v evidenci DPH. Účetnictví - pro zaúčtování mezd jde nastavit trvale cesta do příslušně firmy, upravené tisky obratovek. Mzdy - nová zjednodušená varianta Potvrzení o zaměstnání verze 6.
 • 19.1.2024 Vynulování slevy na dani na studenta od 1.1.2024
 • 17.1.2024 Ověření plátce DPH v databázi VIES v přehledu firem /Shift+F10/VIES - DIČ/. Fakturace - formulář zálohové faktury pro vývoz č. 2, tiskne se číslo odběratele a DIČ odběratele. Napojení na nové API ARES. Původní ARES skončil 31.12.2023. Podpora sazby DPH 12%
  Mzdy verze 2024
      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2024
      
- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2024 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2023, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2024/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2024 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!
 
 Svátky       
   Datum TD Den   Typ Význam     Datum TD Den   Typ Význam
01.01.2024 3 pondělí  3 svátek  05.07.2024 3 pátek   3 svátek       
29.03.2024 3 pátek   3 svátek  28.10.2024 3 pondělí  3 svátek     
01.04.2024 3 pondělí  3 svátek  24.12.2024 3 úterý   3 svátek     
01.05.2024 3 středa   3 svátek  25.12.2024 3 středa   3 svátek       
08.05.2024 3 středa   3 svátek  26.12.2024 3 ctvrtek  3 svátek
   
- minimální měsíční příjem pro bonus 9 450,-
- minimální mzda 18 900,-
- zrušení slevy na dani na studenta
- nové hodinové sazby skupiny prací
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 466,-
              2. redukční hranice       2 199,-
              3. redukční hranice       4 397,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 2 110 416,-
- daň 15% do základu daně 131 901,-Kč a 23% nad tuto hranici
- aktualizovaný formulář na roční vyúčtování daně
- aktualizovaný formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO
- nárok na dovolenou u DPP a DPČ. Prac. smlouva musí být min. 4 týdny a
 musí se odpracovat min 80 hodin.
       
   Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu

 
Postup aktualizace mezd na rok 2024 v PDF souboruzeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | Výkazy | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2020 | Hlášení zaměstnavatele o skončení prac. nesch. | Číselník mzdy | QR platba | Rok 2023
Nahoru