Upgrade programu INES ze dne 5.2.2021

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 15 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INESInteraktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Změny

 • 5.2.2021 v tiskové sestav Souhrn je doplněn sloupec Stravenkový paušál. Ve mzdovém listu za rok 2020 doplněn řádek Vym.zák. SP plný , který není krácený slevou na pojistném - antivirus C
 • 29.1.2021 opraveno zobrazení nároku dovolené v hodinách při výpočtu mezd, které se nesprávně zaokrouhlovalo na celé hodiny
 • 27.1.2021 upravena hranice pro placení sociálního a zdravotního pojištění 3 500,-Kč. Při pořizování mezd kontrola na datum nástupu do zaměstnání v rámci měsíce.
 • 25.1.2021 tisk mzdového listu s použitím mzdové složky pro stravné
 • 19.1.2021 mzdy pro rok 2020
  oprava mzdového listu za rok 2020. Upraveno sociální pojistění za firmu, které bylo kráceno použitím programu "Antivirus C"

      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2021

- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2021 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2020, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2021/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2021 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!

 Svátky

   Datum TD Den   Typ Význam    Datum TD Den   Typ Význam

   Datum TD Den   Typ Význam    Datum TD Den   Typ Význam
01.01.2021 3 pátek   3 svátek 28.09.2021 3 úterý   3 svátek
02.04.2021 3 pátek   3 svátek 28.10.2021 3 čtvrtek  3 svátek
05.04.2021 3 pondělí  3 svátek 17.11.2021 3 středa   3 svátek
05.07.2021 3 pondělí  3 svátek 24.12.2021 3 pátek   3 svátek
06.07.2021 3 úterý   3 svátek
       
- minimální měsíční příjem pro bonus 7 600,-
- minimální mzda 15 200,-
- nové hodinové sazby skupiny prací
- hranice pro placení sociálního a zdravotního pojištění 3 500,-Kč
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 182 ,-
              2. redukční hranice       1 773,-
              3. redukční hranice       3 545,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 701 168,-
- zrušení superhrubé mzdy. Daň 15% do základu daně 141 764,-Kč 
 a 23% nad tuto hranici
- přepočet a evidence dovolené v hodinách
- aktualizovaný formulář na roční vyúčtovaní daně
- aktualizovaný formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO
       
   Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu
 Pokud se mzdy otevřou v programu INES verze 2021 nepůjdou již otevřít
    v programu INES verze z roku 2020! To znamená, že pokud se používají 
    data na více počítačích, musí být všude INES verze roku 2021 

 
Postup aktualizace mezd na rok 2021 v PDF souboruzeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | Výkazy | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2020 | Hlášení zaměstnavatele o skončení prac. nesch.
Nahoru