Upgrade programu INES ze dne 15.10.2021

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 36 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INESInteraktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Změny

 • 15.10.2021 účetnictví - načtení čísla účtu u dobropisu z registru plátců DPH
 • 10.6.2021 fakturace - uživatelská úprava
 • 21.5.2021 fakturace - uživatelská úprava
 • 20.4.2021 doplněna chybějící položka sestavy Izolačka odečet na SP při tisku zpětně, nabídka /Mzdy/Tisk/Vyúčtování za měsíc/
 • 9.4.2021 Vytvoření XLS souboru pro samotestování na Covid (https://aplikace.samotesty-covid.cz/) v nabídce /Mzdy/Personalistika/Samotestování/
 • 1.4.2021 Izolačka. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci za měsíce březen a duben. Nové mzdové složky "Izolačka" a "Izolačka min. období", nový přehled o výši pojistného a další změny s tím související. Pro použití příspěvku v měsíci březen a duben se použije mzdová složka "Izolačka" a při vyplácení zpětně max. 4 měsíce se použije "Izolačka min. období". Je nutné zadat období shodné s náhradou mzdy za karanténu. U "Izolačka min. období". se zadává navíc údaj "Doplatek za měsíc". Program při výpočtu mzdy kontroluje zda není překročeno 90% průměrného výdělku. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, program nahlásí, na jakou částku je potřeba snížit hodnotu sazby izolačky. Pokud není program schopen zkontrolovat (není shoda s datumy Izolačky a náhrady za karanténu) 90% hranici, tak zobrazí o tomto informaci a obsluha musí toto zkontrolovat ručně pomocí kalkulačky náhrad klávesa F3. Nastavení jak zaúčtovat slevu na sociálním pojištění najdete v nabídce /Mzdy/Číselníky/Mzdové složky a srážky/Zaúčtování/Izolačka/.
  Příklady nároku či bez nároku
  • izolačka od 19.2. do 1.3.; není nárok na příspěvek
  • izolačka od 28.2. do 14.3.; do 4.3. bez nároku, od 5.3. do 13.3. nárok
  • izolačka od 2.3. do 21.3. (od 2.3. do 6.3. karanténa, od 7.3. do 21.3. izolace); nárok je od 2.3. do 15.3.
  • izolačka od 28.4. do 11.5.; nárok od 28.4. až 30.4.
  Je dobré si pročíst informace k izolačce na webu ČSSZ
 • 22.3.2021 daňová evidence : přefakturace sdružení - pracuje s vývozem služeb řádek 21 přiznání DPH
 • 5.2.2021 v tiskové sestavě Souhrn je doplněn sloupec Stravenkový paušál. Ve mzdovém listu za rok 2020 doplněn řádek Vym.zák. SP plný , který není krácený slevou na pojistném - antivirus C
 • 29.1.2021 opraveno zobrazení nároku dovolené v hodinách při výpočtu mezd, které se nesprávně zaokrouhlovalo na celé hodiny
 • 27.1.2021 upravena hranice pro placení sociálního a zdravotního pojištění 3 500,-Kč. Při pořizování mezd kontrola na datum nástupu do zaměstnání v rámci měsíce.
 • 25.1.2021 tisk mzdového listu s použitím mzdové složky pro stravné
 • 19.1.2021 mzdy pro rok 2020
  oprava mzdového listu za rok 2020. Upraveno sociální pojistění za firmu, které bylo kráceno použitím programu "Antivirus C"

      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2021

- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2021 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2020, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2021/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2021 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!

 Svátky

   Datum TD Den   Typ Význam    Datum TD Den   Typ Význam

   Datum TD Den   Typ Význam    Datum TD Den   Typ Význam
01.01.2021 3 pátek   3 svátek 28.09.2021 3 úterý   3 svátek
02.04.2021 3 pátek   3 svátek 28.10.2021 3 čtvrtek  3 svátek
05.04.2021 3 pondělí  3 svátek 17.11.2021 3 středa   3 svátek
05.07.2021 3 pondělí  3 svátek 24.12.2021 3 pátek   3 svátek
06.07.2021 3 úterý   3 svátek
       
- minimální měsíční příjem pro bonus 7 600,-
- minimální mzda 15 200,-
- nové hodinové sazby skupiny prací
- hranice pro placení sociálního a zdravotního pojištění 3 500,-Kč
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 182 ,-
              2. redukční hranice       1 773,-
              3. redukční hranice       3 545,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 701 168,-
- zrušení superhrubé mzdy. Daň 15% do základu daně 141 764,-Kč 
 a 23% nad tuto hranici
- přepočet a evidence dovolené v hodinách
- aktualizovaný formulář na roční vyúčtovaní daně
- aktualizovaný formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO
       
   Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu
 Pokud se mzdy otevřou v programu INES verze 2021 nepůjdou již otevřít
    v programu INES verze z roku 2020! To znamená, že pokud se používají 
    data na více počítačích, musí být všude INES verze roku 2021 

 
Postup aktualizace mezd na rok 2021 v PDF souboruzeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | Výkazy | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2020 | Hlášení zaměstnavatele o skončení prac. nesch. | Číselník mzdy
Nahoru