Overenie IČ DPH pomocou služby VIES

Program "Kontrola IČ DPH" pre hromadné overenie IČ DPH

Program

Hromadné overenie IČ DPD platcov DPH firiem krajín EÚ, prostredníctvom systému VIES. Opätovná kontrola IČ DPH ešte nebola tak jednoduchá.

Vyskúšajte ešte dnes

Opis programu na overenie IČ DPH

Program Kontrola DIČ slúži na overovanie IČ DPH platcov DPH firiem európskej únie prostredníctvom webovej služby VIES
"https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/"

Ak chcete byť schopní dokázať daňovým orgánom členských štátov EÚ, že ste overili danej IČ DPH v daný čas a že ste dostali odpoveď z overovania, je potrebné, aby ste uložili identifikátor žiadosti vo vašich archívoch.


Základné funkcie programu:
 • obstaranie IČ DPH do databázy programu, kontrola existencie, priradenie mená a adresa firmy
 • hromadný import IČ DPH zo súboru (IČ DPH je na samostatnom riadku)
 • import IČ DPH zo schránky (IČ DPH je na samostatnom riadku)
 • hľadanie IČ DPH / firmy v databáze
 • overovania existencie platcu DPH cez webovú službu
 • pre každé IČ DPH je evidovaný stav, dátum posledného overenia, unikátne číslo konzultácie. Podmienkou je vyplniť údaj IČ DPH žiadateľa v záložke / Pořízení / načtení nových DIČ
 • zaslanie emailovej správy ak sa medzi testovanými IČ DPH objavia neexistujúce IČ DPH
 • neobmedzený počet overovaných IČ DPH
 • overovania IČ DPH z externého súboru KDI . Do textového súboru s koncovkou .kdi sa zadá IČ DPH. Ďalšie IČ DPH sa vždy uvedie na samostatný riadok. Po uložení súboru sa poklepaním na tento súbor otvorí program Kontrola IČ DPH a jednorázovo sa vykoná kontrola zadaných IČ DPH.

  Ukážka štruktúry súboru test.kdi
   CZ12345678
   AT12345678
  
 • spúšťanie programu cez naplánované úlohy windows. Parameter S spustí program a vykoná overenie IČ DPH z internej databázy. Ak sa vyskytne neexistujúce IČ DPH a je zadaný email v programe, odošle sa na túto adresu upozorňujúci email. Parameter SU spustí program a vykoná overenie IČ DPH z internej databázy + vykoná overenie IČ DPH z externého súboru KDI. Tento súbor súčasne naiportuje do lokálnej databázy. Ak sa vyskytne neexistujúce IČ DPH a je zadaný email v programe, odošle sa na túto adresu upozorňujúci email.
 • odpis dát

Overenie IČ DPH online

Odporúčame

Hromadné overenie bankových účtov platcov DPH na Slovensku
Viac informácií »

Nespoľahlivý platca DPH v Česku.
Viac informácií »

Novinky v programu

 • 8.8.2022 [1.0.2.26] - opravený problém pri ukladaní odtlačku potvrdenia
 • 19.11.2020 [1.0.2.18] - import IČ DPH pre overenie zo schránky. Jednotlivé IČ DPH pre overenie musí byť na samostatných riadkoch
 • 7.9.2020 [1.0.2.17] - beží na NET. 4.5. Pre windows 10 už nie je potrebné nič nastavovať. Vo windows 7 sa pri inštalácii doinštaluje podpora NET. 4.5
 • 27.11.2017 [1.0.0.7] - kontrola doplnená o unikátne číslo konzultácie . Ak chcete byť schopní dokázať daňovým orgánom členských štátov EÚ, že ste overili danej IČ DPH v daný čas a že ste dostali odpoveď z overovania, je potrebné, aby ste uložili toto číslo konzultácie vo vašich archívoch. Podmienkou je vyplniť údaj IČ DPH žiadateľa v záložke / Pořízení / načtení nových DIČ
 • 2.5.2016 [1.0.0.2] - prvá verzia programu Kontrola IČ DPH na overenie IČ DPH