Nespolehlivý plátce DPH

Nespolehlivý plátce DPH

logo.png, 1,9kB

Hromadné ověření zda je plátce DPH spolehlivý nebo nespolehlivý plátce DPH, ověření čísla účtu.

Vyzkoušejte ještě dnes


Vývoj počtu nespolehlivých plátců DPH / osob

Stav ke dni Nesp. plátce DPH Nesp. osoba NESPO Celkem
7.6.2013 1 0 1
31.12.2013 17 0 17
31.12.2014 114 0 114
31.12.2015 3 558 0 3 558
31.12.2016 7 537 0 7 537
4.7.2017 9 933 4 9 937
31.12.2018 8 202 8 913 17 115
1.1.2020 6 329 15 270 21 599
1.1.2021 5 924 19 028 24 952
5.1.2022 5 382 22 931 28 313
1.1.2023 5 092 26 731 31 823
1.1.2024 5 302 29 740 35 042


Kontrolní hlášení - kontrola DIČ

V souvislosti s kontrolním hlášením, které vstupuje v platnost od 1.1.2016, bude více než dříve potřeba kontrolovat správnost DIČ z pohledu DPH a nikoliv daně z příjmu. Problém totiž nastane tehdy, pokud je u firmy zadané DIČ, ale firma není plátce DPH. DIČ mají všechny firmy (plátci i neplátci DPH), ale pro účely kontrolního hlášení je správné použít DIČ jen u plátců DPH. V kontrolním hlášení se potom mohou objevit 2 chyby Program Nespolehlivý plátce DPH umožňuje hromadně načíst seznam DIČ ze souboru TXT, následně zkontrolovat spolehlivost plátce DPH a zobrazit neexistující české DIČ jako plátce DPH.

Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce

24.10.2014 Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Je to další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH.
Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách. Tisková zpráva

Dodatek číslo 2

21.8.2014 Generální finanční ředitelství dodatkem číslo 2 aktualizovalo Informaci o nespolehlivém plátci. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti ke správě daní, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivý. Za závažné porušení se považuje také neplacení vyměřené DPH, přičemž evidovaný kumulativní nedoplatek za nejméně 3 měsíce činí minimálně 500 tis. Kč (původně 10 mil. Kč).

Zaplatíte-li na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem

Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění

Více informací »


Ověření spolehlivosti plátce DPH onlineDoporučujeme

Kontrola IČ DPH IBAN. Ověření DIČ a bankovních účtů slovenských plátců DPH.
Více informací »

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Více informací »

Kontrola firmy - monitorování českých a slovenských firem
Více informací »

16.8.2023

1.0.5.71 - úprava jádra programu

9.11.2022

1.0.5.69 - při ověření DIČ se doplní jméno firmy

14.9.2022

1.0.4.68 - důležitá aktualizace, která odstraňuje problém s SSL komunikací

8.8.2022

1.0.4.67 - pro hromadné ověření bankovních účtů souborem NPL lze nastavit zda na email zaslat kompletní opis výsledků kontroly. Pokud není nastaven, odešle se jen u položek, kde nastal problém

26.5.2022

1.0.4.66 - lokalizace programu do angličtiny

17.3.2022

1.0.4.60 - oprava funkce pro zobrazení všech nespolehlivých plátců DPH

7.2.2022

1.0.3.58 - změna SMTP serveru a výchozího odchozího emailu pokud není nastaven vlastní SMTP server

21.7.2021

1.0.3.54 - import DIČ pro ověření ze schránky. Jednotlivá DIČ pro ověření musí být na samostatných řádcích

7.9.2020

1.0.3.53 - přeloženo na NET. 4.5. Pro windows 10 již není potřeba nic nastavovat. Ve windows 7 se při instalaci doinstaluje podpora NET. 4.5

31.7.2017

1.0.2.46 - informační email se odešle i pokud je mezi kontrolovanými DIČ, který není nalezen

28.7.2017

1.0.2.45 - parametr pro spouštění programu. SU - xxx provede kontrolu NPL souboru zadaného v programu. Současně se kontrolují čísla bankovních účtů v NPL souboru. NPL soubor se naimportuje do lokální databáze. Původní obsah databáze se smaže. xxx je možné nahradit vlastním textem, který se přidá do předmětu emailu, který informuje o existenci nespolehlivého plátce

26.7.2017

1.0.2.44 - u SMTP jde nastavit SSL
- opis dat akceptuje filtr

6.4.2017

1.0.2.42 - údaj pro zobrazení čísla účtu umožňuje rolovat

21.8.2016

1.0.2.41 - při spouštění programu s parametrem se nezobrazuje hlášení o končící licenci

10.5.2016

1.0.2.40 - program využívá webovou službu na zabezpečeném serveru https. Od 1.9.2016 již nebude služba podporována na nezabezpečeném serveru http

4.9.2014

1.0.1.33 - nový parametr pro spouštění programu. Parametr CSV vygeneruje CSV soubor všech nespolehlivých plátců DPH. Jako 2. parametr se uvede název csv souboru. Ukázka např. npdph.exe csv c:\slozka\np.csv. Soubor obsahuje DIČ;Datum.

12.11.2013

1.0.1.25 - nový parametr pro spouštění program. SU provede kontrolu interní databáze + kontrolu NPL souboru zadaného v programu. Současně se kontrolují čísla bankovních účtů v NPL souboru. NPL soubor se naimportuje do lokální databáze

2.10.2013

1.0.1.20 - nová funkce pro hromadnou kontrolu čísel bankovních účtů. Do textového souboru s koncovkou .npl se zadá DIČ bez CZ a číslo účtu oddělené středníkem. Další DIČ se vždy uvede na samostatný řadek. Po uložení souboru se poklepáním na tento soubor otevře program Nespolehlivý plátce a jednorázově se provede kontrola zadaných čísel bankovních účtů.

Ukázka struktury souboru test.npl
12345678;123456789/0123  
12345678;123456789/0123
  

12.9.2013

1.0.1.19 - do údaje email pro upozornění na nespolehlivého plátce emailem je možné zadat více adres oddělených středníkem.
Funkce pro ruční vkládání DIČ umožňuje volitelně nastavit kontrolu na existenci DIČ v registru EU.

3.9.2013

1.0.1.18 - doplněn kontrolní opis dat včetně čísla bankovních účtů. Nová záložka seznam nespolehlivých plátců, kde se zobrazí všechny firmy, které jsou evidovány jako nespolehlivý plátce DPH v registru finanční správy

22.5.2013

1.0.0.16 - doplněn kontrolní opis dat

19.5.2013

1.0.0.15 - při ručním pořízení nového DIČ se provádí kontrola na existenci DIČ v databázi evropské komise . Pokud je DIČ správné přiřadí se název firmy.

16.5.2013

1.0.0.14 - nový sloupec v databázi poznámka. Lze vyplnit při hromadném importu dat. Do poznámky se načtou údaje uvedené za středníkem. Struktura řádku importního souboru : CZ123456789 ; Jméno firmy
Sloupec je prohledávám současně při hledání DIČ.
Nová záložka Detailní informace web MFČR kde je možné po zadání DIČ zobrazit detailní informace k firmě.
Nová funkce Smazání databáze

18.4.2013

1.0.0.7 - barevné rozlišení spolehlivého plátce

15.4.2013

1.0.0.4 - první verze programu Nespolehlivý plátce DPH