Nespolehlivý plátce DPH

Legislativa Nespolehlivých plátců DPH


Kontrolní hlášení - kontrola DIČ

V souvislosti s kontrolním hlášením, které vstupuje v platnost od 1.1.2016, bude více než dříve potřeba kontrolovat správnost DIČ z pohledu DPH a nikoliv daně z příjmu. Problém totiž nastane tehdy, pokud je u firmy zadané DIČ, ale firma není plátce DPH. DIČ mají všechny firmy (plátci i neplátci DPH), ale pro účely kontrolního hlášení je správné použít DIČ jen u plátců DPH. V kontrolním hlášení se potom mohou objevit 2 chyby Program Nespolehlivý plátce DPH umožňuje hromadně načíst seznam DIČ ze souboru TXT, následně zkontrolovat spolehlivost plátce DPH a zobrazit neexistující české DIČ jako plátce DPH.

Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce

24.10.2014 Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Je to další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH.
Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách. Tisková zpráva

Dodatek číslo 2

21.8.2014 Generální finanční ředitelství dodatkem číslo 2 aktualizovalo Informaci o nespolehlivém plátci. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti ke správě daní, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivý. Za závažné porušení se považuje také neplacení vyměřené DPH, přičemž evidovaný kumulativní nedoplatek za nejméně 3 měsíce činí minimálně 500 tis. Kč (původně 10 mil. Kč).

Zaplatíte-li na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem

Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění

Více informací »