Upgrade programu INES ze dne 1.8.2019

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 12,5 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INES
Interaktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Pomoc online

V případě problému s instalací je možné pomoci online ve Vašem počítači

Doporučujeme

Pokladna pro elektronickou evidenci tržeb
Více informací »

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Více informací »

Doklad 2008 - fakturace, sklad
Více informací »

Nespolehlivý plátce DPH
Více informací »

Insolvenční rejstřík
Více informací »

Změny

 • 1.8.2019 opraven (označení verze souboru platného od 1.7.2019) XML soubor "Přehled o výši pojistného"
 • 22.7.2019 zohlednění rozdílného procenta soc. pojištění za firmu v sestavách tištěných zpětně za předchozí měsíce
 • 12.7.2019 od 1.7.2019 sociální pojistění placené zaměstnavatelem sníženo na 24.8%, zrušena karenční doba, nové mzdové složky pro náhradu mzdy Před výpočtem mezd za měsíc 7.2019 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!
 • 27.5.2019 od 1.5.2019 změna hranice pro výpočet srážkové daně mimo dohod o provedení práce u příjmů zaměstnance, který nepodepsal prohlášení. Částka 2 500 Kč pro srážkovou daň se nahrazuje částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. To je momentálně 3 000,-Kč.
  Tzn. :
  u hrubé mzdy 2 999,-Kč soc. poj. a zdrav. poj. se nepočítá a daň je srážková
  u hrubé mzdy 3 000,-Kč soc. poj. a zdrav. poj. se počítá a daň je srážková
  u hrubé mzdy 3 001,-Kč soc. poj. a zdrav. poj. se počítá a daň je zálohová
 • 15.5.2019 daňová evidence/účetnictví nový formulář DPH vzor 21 platný od 1.4.2019
 • 30.4.2019 do vyloučených dob se nepočítá 1. den nemoci, pokud byla současně za tento den vyplacena mzda
 • 19.2.2019 daňová evidence - při pořizování drobného nákupu lze zapnout kontrolu na duplicitní doklady v evidenci závazků. Porovnává se celková cena a dodavatel. Nastavuje se v nabídce /Ostatní/Parametry/Kontrola závazků/
  Mzdy - při výpočtu průměru pro PPV se kontroluje kromě počtu odpracovaných dnů i počet odpracovaných hodin. Jedná se o případy, kdy se neevidují dny ve výplatě, ale jen hodiny.
 • 16.1.2019 mzdy pro rok 2019
      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2019

- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2019 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2018, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2019/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2019 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!

 Svátky

   Datum TD Den   Typ Význam    Datum TD Den   Typ Význam

01.01.2019 3 úterý   3 svátek 05.07.2019 3 pátek   3 svátek
19.04.2019 3 pátek   3 svátek 28.10.2019 3 pondělí  3 svátek
22.04.2019 3 pondělí  3 svátek 24.12.2019 3 úterý   3 svátek
01.05.2019 3 středa   3 svátek 25.12.2019 3 středa   3 svátek
08.05.2019 3 středa   3 svátek 26.12.2019 3 čtvrtek  3 svátek


- minimální měsíční příjem pro bonus 6 675,-
- minimální mzda 13 350,-
- nové hodinové sazby skupiny prací
- hranice pro placení soc. a zdr. pojištění 3 000,-
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 090 ,-
              2. redukční hranice       1 635,-
              3. redukční hranice       3 270,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 569 552,-
- solidární daň z vysokých mezd (hrubá mzda vyšší než 130 796,-) ve výši 7%

- nový formulář na roční vyúčtovaní daně
- nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO

    Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu 
    Aktuální verzi mezd najdete na stránkách www.pavlasoft.com/ines/mzdy

    Přístupové údaje jsou uvedeny na faktuře.

Postup aktualizace mezd na rok 2019 v PDF souboru

zeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2018
Nahoru