Upgrade programu INES ze dne 8.11.2018 .

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 12,5 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INES
Interaktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Pomoc online

V případě problému s instalací je možné pomoci online ve Vašem počítači

Doporučujeme

Pokladna pro elektronickou evidenci tržeb
Více informací »

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Více informací »

Doklad 2008 - fakturace, sklad
Více informací »

Nespolehlivý plátce DPH
Více informací »

Insolvenční rejstřík
Více informací »

Změny

 • 8.11.2018 účetnictví - import faktur z programu Fakturoid
 • 23.10.2018 XML soubor příloha žádosti o nemoc již neobsahuje hodnotu nula u údaje b) Zaměstnanec ze zaměstnání malého rozsahu ...
 • 11.10.2018 fakturace - uživatelská úprava objednávek
 • 1.10.2018 mzdy - sestava pro kontrolu na ZP /Personalistika/Tisk/Seznam za obd. pro ZP/ obsahuje nejem změny (nástup/výstup), ale i setrvání ve zdravotní pojišťovně
 • 27.9.2018 propojení na program ISIR pro sledování inspolvečního rejstříku. Export všech IČ z adresáře v nabídce Shift+F6/Export IČ pro následný import do programu ISIR. Jednorázová kontrola všech IČ z adresáře v nabídce Shift+F10/Kontrola všech IČ na insolvenční rejstřík. Export včech rodných čísel z mezd v nabídce /Personalistika/Tisk/Seznam TXT soubor/Export RČ/. Jednorázová kontrola všech RČ z mezd v nabídce /Personalistika/Kontrola ins. rejst..
 • 18.9.2018 účetnictví - import výpisu z CSV FIO banka
 • 17.9.2018 mzdy - sestava pro kontrolu na ZP /Personalistika/Tisk/Seznam za obd. pro ZP/ s volbou třídění
  Export měsíčního souboru pro ZP je generovám s volbou jména souboru podle ZP
 • 13.9.2018 mzdy - nové sestavy pro kontrolu na ZP /Tisk/Opis ZP za období/Jmenný/ a /Personalistika/Tisk/Seznam za obd. pro ZP/
  Export měsíčního souboru pro ZP je generovám do podsložky firmy
 • 10.9.2018 PC pokladna - úprava jádra programu
 • 26.7.2018 výroba - uživatelská úprava
 • 24.7.2018 tisk karty dlouhodobého majetku doplněn o filtr pro tisk vyřazeného majetku
 • 26.6.2018 aktualizovaný formulář Příloha pro žádost o dávku
 • 24.5.2018 uživatelská úprava export dat
 • 3.5.2018 číselník firem - Shift+F6 opis dat pro GDPR
 • 16.3.2018 mzdy - vyúčtování mezd přenos do závazku účetnictví
 • 4.3.2018 mzdy - F9 v převodním příkazu doplní MMYYYYCP CP číslo pracovníka, otcovská v příloze pro žádost o dávku
 • 16.2.2018 mzdy - tisk formuláře vyúčtovaní daně dle abecedy, sestava byla prázdná
 • 22.1.2018 mzdy - formulář 5556 v nabídce /Personalistika/Pracovníci aktivní/Shift+F6/Potvrzení na daňové zvýhodnění
 • 17.1.2018 mzdy pro rok 2018
      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2018

- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2018 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2017, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2018/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2018 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!

 Svátky

   Datum TD Den   Typ Význam    Datum TD Den   Typ Význam

01.01.2018 3 pondělí  3 svátek 06.07.2018 3 pátek   3 svátek
30.03.2018 3 pátek   3 svátek 28.09.2018 3 pátek   3 svátek
02.04.2018 3 pondělí  3 svátek 24.12.2018 3 pondělí  3 svátek
01.05.2018 3 úterý   3 svátek 25.12.2018 3 úterý   3 svátek
08.05.2018 3 úterý   3 svátek 26.12.2018 3 středa   3 svátek
05.07.2018 3 čtvrtek  3 svátek 
                  
       
- minimální měsíční příjem pro bonus 6 100,-
- minimální mzda 12 200,-
- nové hodinové sazby skupiny prací
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 000 ,-
              2. redukční hranice       1 499,-
              3. redukční hranice       2 998,-
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 438 992,-
- solidární daň z vysokých mezd (hrubá mzda vyšší než 119 916,-) ve výši 7%
- sleva na 1 dítě 15 204,-
- srážková daň do příjmu 2 500,- ze závislé činnosti malého rozsahu při 
 nepodepsaném daňovém prohlášení, pokud se nejedná o dohodu o provedení práce.
 U dohody o pr. práce zůstavá 10 000,-

- nový formulář na roční vyúčtovaní daně
- nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO


    Pokud zpracováváte více firem vše proveďte pro každou firmu 
    Aktuální verzi mezd najdete na stránkách www.pavlasoft.com/ines/mzdy

    Přístupové údaje jsou uvedeny na faktuře.

Postup aktualizace mezd na rok 2018 v PDF souboru

zeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | ufandb | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2018
Nahoru