Insolvenční rejstřík ISIR

Insolvenční rejstřík ISIR

logo.png, 1,9kB

Program na monitorování insolvenční rejstříku

Vyzkoušejte ještě dnes

Proč monitorovat insolvenci?

 • dlužník, který vstoupí do insolvence, může hradit pouze ty pohledávky, které jsou do insolvenčního řízení platně a včas přihlášeny
 • od vstupu dlužníka do insolvence začíná běžet lhůta (obvykle 30 dní), ve které se přihlášky pohledávek musejí podat u soudu
 • přihlášky podané později jsou nekompromisně vyloučeny - a po dobu probíhající insolvence dlužník nemůže tyto pohledávky hradit
 • nikdo (ani soud či dlužník) nemá povinnost vás informovat o vstupu do insolvence, ani o změnách a výzvách, které soud vydá

Popis programu ISIR

Program ISIR slouží pro monitorování insolvenčního rejstřríku prostřednictvím webové služby, kterou provozuje sever justice.cz.


Základní funkce programu:
 • sledování insolvenčního rejstříku podle zadaných parametrů
 • veškerá data jsou uložena u programu v počítači. K datům nemá nikdo jiný přístup
 • hromadný import IČ ze souboru (IČ je na samostatném řádku)
 • hromadný import RČ ze souboru (RČ je na samostatném řádku)
 • zaslání emailové zprávy pokud se mezi testovanými osobami objeví aktivní nález v insolvenčním rejstříku
 • neomezený počet ověřovaných osob
 • monitorování insolvenčního rejstříku z externího souboru IRI. Do textového souboru s koncovkou .iri se zadají jednolivá IČa na samostatný řádek. Jednorázově se provede kontrola zadaných IČ bez uložení do interní databáze. Program se spustí se zadaným parametrem FILE=JmenoSouboru.iri
 • monitorování insolvenčního rejstříku z externího souboru IRR. Do textového souboru s koncovkou .irr se zadají jednolivá rodná čísla na samostatný řádek. Jednorázově se provede kontrola zadaných RČ bez uložení do interní databáze. Program se spustí se zadaným parametrem FILE=JmenoSouboru.irr
 • spouštění programu přes naplánované úlohy windows. Parametr S spustí program a provede kontrolu osob z interní databáze. Pokud se vyskytne aktivní nález a je zadaný email v programu, odešle se na tuto adresu upozorňující email.

 • Doporučujeme

  Ověření DIČ českých plátců DPH, ověření spolehlivosti plátce DPH, ověření čísla účtů plátce DPH
  Více informací »

  Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
  Více informací »

  Ověření DIČ a bankovních účtů slovenských plátců DPH.
  Více informací »

  Novinky

  • 7.2.2022 [1.0.0.21]
   - změna SMTP serveru a výchozího odchozího emailu pokud není nastaven vlastní SMTP server

  • 1.11.2021 [1.0.0.19]
   - ošetřena chyba při kontrole, kdy 1. údaj v databázi nebyl zkontrolován
  • 15.6.2021 [1.0.0.18]
   - ošetřena chyba při kontrole, pokud není zadán žádný údaj
  • 12.11.2020 [1.0.0.17]
   - přechod na TLS 1.2
  • 11.10.2018 [1.0.0.15]
   - ošetřen výpadek připojení k internetu
  • 9.10.2018 [1.0.0.14]
   - informační email obsahuje odkaz na detail řízení
  • 9.10.2018 [1.0.0.13]
   - parametr FILE= doplněný o emailovou adresu otevře program, provede kontrolu souboru FILE=, pokud je aktivní nález pošle se email na zadanou adresu a program se zavře. Ukázka parametru FILE=c:\data\ico.iri adresa@nekam.cz
  • 1.10.2018 [1.0.0.12]
   - oprava chyby, pokud byl počet monitorovaných osob menší jak 5 v režimu demo, zobrazila se chybová hláška
  • 26.9.2018 [1.0.0.8]
   - první verze programu ISIR