Insolvenční rejstřík ISIR

Popis programu Kontrola firmy


Program Kontrola firem slouží pro monitorování českých a slovenských firem vůči databázi CreditCheck, kterou provozuje sever https://www.creditcheck.cz/ a https://www.creditcheck.sk/.

Výsledkem je status s názvem "Semafor CreditCheck". Semafor má tyto tři stavy:

 • 1 - zelený semafor
 • 2 - oranžový semafor
 • 3 - červený semafor

Semafor CreditCheck je výsledkem analýzy dat, které se získávájí ze zpracovávaných informačních zdrojů. V těchto databázích se hledájí informace, které by potenciálně mohly mít vliv na rizikovost obchodních vztahů s vašimi zákazníky.

Smyslem semaforu CreditCheck je usnadnit práci a čas, který by jinak uživatelé museli zbytečně strávit manuálním prohledáváním desítek stran textů roztroušených v mnoha informačních zdrojích. Pokud je systémem CreditCheck nalezena zajímavá informace s potenciálním vlivem na bonitu firmy, dojde ke změně barvy semaforu ze zelené (výchozí nastavení) na oranžovou nebo červenou. Nic víc, nic méně.

Semafor CreditCheck tedy neříká, která firma je "dobrá" a která "špatná". Pouze informuje o tom, zda doporučujeme v rámci obchodních vztahů u vybrané firmy udělat další analýzu dostupných informací.

Jaké jsou příčiny vedoucí k semaforu CreditCheck?

Zelený semafor

Slovní komentář na reportu CreditcheckList:

V databázi CreditCheck nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely) mít vliv na bonitu.

Při firmách označených zeleným semaforem se neříká, že jsou 100% v pořádku. Pouze se říká, že pomocí desítek analytických pravidel uplatňovaných na více než 10 informačních zdrojích se nenašly žádné informace s potenciálním dopadem na bonitu.

Oranžový semafor (upozornění)

Slovní komentář na reportu CreditcheckList:

Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu.

Vyskytují se informace, které se běžně berou v úvahu při analýze kredibility firmy. Zpravidla však nejsou příznakem závažných problémů. Proto se doporučuje zohlednit oranžové semafory hlavně u nejvýznamnějších zákazníků nebo zakázek.

Příklady kontrolních pravidel, která vedou k přidělení oranžového semaforu:

 • Rizikový daňový subjekt - zrušení registrace DPH (vyřazen v posledních 36 měsících).
 • Dlužník - Union zdravotní pojišťovna (ukončené v posledních 36 měsících)
 • Jednotka zastavila činnost, kterou znovu může obnovit (RES)

Červený semafor (možné riziko)

Slovní komentář na reportu CreditcheckList:

Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu.

Zachyti se informace, které je třeba podle běžné obchodní praxe prověřit a zaujmout k nim stanovisko.

Příklady kontrolních pravidel, která vedou k přidělení červeného semaforu:

 • konkurz
 • rizikový daňový subjekt (nespolehlivý plátce DPH)
 • exekuce
 • likvidace
 • zánik společnosti atd.

Základní funkce programu:
 • hromadné monitorování českých a slovenských firem službou CreditCheck. Jako zdroj informací při vytváření služeb CreditCheck je použit:
  • Insolvenční rejstřík
  • Burza pohledávek
  • Evidence plátců DPH
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík (RŽP)
  • Registr ekonomických subjektů (RES)
  • Centrální evidence úpadců (CEÚ)
  • Sbírka listin
  • Účetní závěrky
  • Centrální evidence exekucí (CEE)
  • Portál dražeb
  • Nespolehlivý plátce DPH
  • Registr bankovních účtů
 • jednorázová kontrola IČ uložená v souboru s koncovkou .KFC (česká IČ) a .KFS (slovenská IČ), kdy se program Kontrola firmy spustí poklepáním na tyto soubory
 • jednorázová kontrola IČ uložená ve schránce windows, pomocí tlačítka Kontrola CZ IČ ze schránky nebo Kontrola SK IČ ze schránky
 • jednorázová kontrola IČ uložená v textovém souboru, kdy se soubor otevře z programu Kontrola firmy pomocí tlačítka Kontrola CZ IČ ze souboru nebo Kontrola SK IČ ze souboru
 • hromadný import IČ ze souboru (IČ je na samostatném řádku) v záložce /Nastavení/ tlačítko Import CZ IČ ze souboru nebo Import SK IČ ze souboru do interní databáze
 • hledání IČ v databázi
 • zaslání emailové zprávy pokud se mezi testovanými firmami objeví firma, u které jsou informace, které by mohly mít vliv na bonitu
 • neomezený počet ověřovaných firem
 • monitorování firem z externího souboru KFC/KFS. Do textového souboru s koncovkou .kfc se zadají jednolivá česká IČa na samostatný řádek. Do textového souboru s koncovkou .kfs se zadají jednolivá slovenská IČa na samostatný řádek. Jednorázově se provede kontrola zadaných IČ bez uložení do interní databáze. Program se spustí se zadaným parametrem FILE=JmenoSouboru.kfc nebo FILE=JmenoSouboru.kfs
 • spouštění programu přes naplánované úlohy windows. Parametr S spustí program a provede kontrolu firem z interní databáze. Pokud se vyskytnou informace, které mohou mít vliv na bonitu a je zadaný email v programu, odešle se na tuto adresu upozorňující email. Parametr SU spustí program a provede kontrolu firem z interní databáze + provede kontrolu firem z externího souboru KFC/KFS. Tyto soubory, které jsou nastavené v záložce /Nastavení/ KFC (CZ IČa) soubor pro automatizované spouštění a KFS (SK IČa) soubor pro automatizované spouštění:, současně naiportuje do lokální databáze. Pokud se vyskytnou informace, které mohou mít vliv na bonitu a je zadaný email v programu, odešle se na tuto adresu upozorňující email.
 • veškerá data jsou uložena u programu v počítači. K datům nemá nikdo jiný přístup
 • opis dat
 • možnost zobrazit detailní informace o firmě tlačítkem Detailní informace CreditCheck nebo dvojklikem na konkrétním IČ. Zobrazení detailní informace je placená služba u firmy Credit Check, s.r.o. a v programu Kontrola firmy je nutné vložit Přístupový kód v záložce /Nastavení/
 • kontrola-firmy-semafor

  Výsledkem kontroly je barevný semafor

  kontrola-firmy-ovládání

  V sekci Výběr lze filtrovat výsledek kontroly. V sekci Hledání lze vyhledávat ve výsledcích. Tlačítko "Opis dat" vyexportuje výsledky kontroly do textového souboru pro další práci.

  kontrola-firmy-nastaveni

  kontrola-firmy-o-programu